روزنه ای به آن سوی دیوار

گاه نوشت های یک الحادیاتی
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
۰۱ مهر ۰۱ ، ۱۹:۱۳
سجاد دهقانی
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
۰۱ مهر ۰۱ ، ۰۹:۵۹
سجاد دهقانی

.

ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن

محتاج جنگ نیست برادر نمی‌کنم...

                                                     (حافظ)

 

 

 

 

 

 

 


حرفی ندارم. آنچه اینجا بود هم اضافه بود.

سجاد دهقانی